Ditt ansvar som hundhemsägare

Visst är det underbart att följa hundarnas historia och se dem glädjas när de väl får ett nytt hem att komma till. Men vägen dit kan ibland vara lång och krokig och tills hunden har lämnat härbärget, är det du som ägare som bär ansvaret för dess välmående samt att den kommer till ett bra hem.

Säkerhetsåtgärder och försäkringar

När hunden vistas på ditt hundhem, måste den kunna känna att det är en trygg plats att vara på. Personalen som arbetar på hemmet måste också kunna lita på att allt som behövs finns tillgängligt om det skulle inträffa en olycka. Därför är det viktigt att ta dit brandkåren för att se var man bäst placerar brandsläckare och hur boxarna ska stå så att djuren snabbt ska kunna räddas från en eventuell eldsvåda. Att låta brandmännen visa hur man använder en brandsläckare, samt hur man ska agera är A och O och ligger i ditt ansvar som ägare att informera om.

En lång lista med telefonnummer måste också alltid finnas synlig för övriga medlemmar. Nummer till brandkår, sjukhus, veterinär, djurambulans, djursjukhus, personalens telefonnummer, polis och andra inblandade myndigheter och aktörer är oerhört viktigt om något akut skulle inträffa. All tänkbar information om var och en av hundarna ska också finnas uppklistrad på boxarna så att nya praktikanter eller personal ska kunna handskas med dem utan problem.

Försäkringar

Både hundarna och lokalen måste vara ordentligt försäkrade för allas säkerhet. När nya ägaren tar över, måste denne skaffa en egen försäkring, men tills dess är det hemmet som står för den. Alla nyinkomna hundar måste undersökas noggrant av veterinär och få vaccinationer samt ID-märkning, om de inte redan har det.

Vikten av kontrakt

Vid försäljning måste alltid ett kontrakt skrivas mellan hundhemmet och den nya ägaren, där hundens registreringsnummer framkommer, liksom kontaktuppgifter till bägge parter samt vad som ska hända om ägaren måste lämna tillbaka hunden till hundstallet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *