Kommunerna och hundhem

På vissa håll i landet har privata personer gått ut med förfrågningar till kommunen, om den inte borde driva ett hundhem i statlig regi. Senaste exemplet i skrivande stund är Norrköpings kommun som fick in ett medborgarförslag från en av stadens invånare som tyckte att kommunen borde statuera exempel och visa övriga landet att man bryr sig när man ser utsatta hundar.

Svaret blev trots allt NEJ.

Kommunerna menar att man gärna uppmuntrar folk att ta egna initiativ att starta djurverksamhet eller hundstall och liknande, men att de själva inte får blanda sig i sådant som andra myndigheter råder över. Det är nämligen Länsstyrelsen och polisen som tar hand om herrelösa hundar och sedan skickar dem vidare till hundstall. Dessa samhällsorgan beslutar vem eller vilka som får driva verksamhet och man bedriver regelbundna kontroller på alla aktörer. Länsstyrelsen har ansvaret att kontrollera att allt står rätt till och ger sig kommunerna in i samma spår, kan det bli missförstånd och problematik.

Det hänvisas till kommunallagen där det står att kommunerna inte får göra saker som andra myndigheter har i uppdrag att sköta.

Således drivs dessa djurhem av föreningar eller privata aktörer som oftast inte har praktisk hjälp från kommunen men som istället ingår i ett bra samarbete med Länsstyrelsen.

Kommunerna kan ge bidrag

Däremot har man som privat ägare till ett hundstall rätt att ansöka om bidrag från kommunerna. Man kan ansöka om verksamhetsbidrag, lokalbidrag eller andra bidrag som kan hjälpa ens verksamhet att överleva.

Nu är det givetvis långt ifrån alla verksamheter som får hjälp av kommunerna i penningfrågan, men däremot brukar man ofta få tillgång till deras kalendarium där man kan lista olika aktiviteter som djurhemmet organiserar. Det kan vara öppna hus, fackeltåg, djurdagar då barnen kan komma och leka med djuren samt många andra aktiviteter som gör att verksamheten kan få in en del pengar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *