Privat verksamhet vs statlig

I början av seklet när Stockholm tampades med lösdrivande hundar som vi i många fall ser i andra länder idag, fanns två eldsjälar vid namn Gerda Thyselius och Lotten Johansson som grundade Svenska Hundskyddsföreningen. Genom dem har också Hundstallet bildats och sedan ett antal decennier nu, har man lyckats omplacera drygt 30 000 hundar. Härbärget Hundstallet är fortfarande privatägt men man har ett avtal med polisen och samarbetar med en rad veterinärer, djursjukhus samt Länsstyrelsen.

Hundstallet har sedan dess utökat sin verksamhet och finns på flera andra platser i Sverige, som Göteborg och Skåne.

Privata aktörer samarbetar med staten

Faktum är att hundstallen i landet är privatägda och vem som helst kan öppna ett hundstall, bara man fått tillstånd av Länsstyrelsen och följer Jordbruksverkets indikationer och lagar. Dessa sistnämnda myndigheter ansvarar för att kontrollera, följa upp, svartlista och informera djurägare och verksamheter om detta.

Genom kommunen kan man också ansöka om bidrag till sitt djurhem och det många som gör det eftersom det kostar mycket pengar att driva dessa härbärgen. Men långt ifrån alla får ett ja. T.o.m. Hundstallet drivs genom privata bidrag och sponsorer.

Fördelen med privata aktörer är att det till 99% är eldsjälar som inte kan tänka sig att arbeta med något annat. De lever för hundarna eller katterna eller vad det nu må vara och lägger all sin energi på att hitta ett nytt hem åt dem.

Statliga aktörer

Myndigheter som Jordbruksverket och Länsstyrelsen stiftar lagar och bestämmelser om djurskyddet i landet. Här arbetar kontrollanter, veterinärer och en mängd andra experter som ser till att lagarna följs och att verksamheter får fortsätta eller slå igen. Det staten gör i Sverige är att besluta om ett djur lider eller inte och är det så, tar man djuret ifrån ägaren och lämnar in det på ett omplaceringshem.

SVA

En annan statlig anstalt som ansvarar för sjukdomar hos djur och bedriver forskning är Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. Där kan man få mycket information om hur man ska handskas med djur och vilken beredskap som krävs i vissa fall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *